از جوانترین شرکتهای حوزه آنالیز دستگاهی در بخشهای پزشکی و غیر پزشکی است. با اینکه از عمر این شرکت سالیان اندکی نمیگذرد ولی سابقه مدیران آن باعث گردیده تا مشتریان هوشمند و نکته بین ، از ما توقع ارایه خدماتی بر پایه تجربه 20 ساله داشته باشند.

چرا که قریب ده سال در جایگاه خریداران خدمات تخصصی بودیم و با آن تجربه گرانقدر ، اینک پانزده سال است که فروشنده شکل نوین و متمایز همان خدمات هستیم.

بدین روی تمام سعی ما بر اینست که از تجربه آنالیزگری خود بهره ببریم تا بتوانیم به همه همکاران دانشمند خود در این حوزه ، متمایزترین نوع خدمات را ارایه نماییم.

 

هدف :

1.انتخاب برند شایسته متخصص ایرانی.

2.سیاست گذاری قیمت ها بر اساس انصاف.

3.ارایه خدمات فنی، منطبق بر ادبیات تخصصی مشتری.

4.حرکت بر اساس اصول علمی روز دنیا جهت درک نیازمندیهای متخصصین کشور.

 

افق و ماموریت :

ما ادعا نمی کنیم که بهترین شرکت جوان در زمینه مهندسی فروش و خدمات فنی در حوزه آنالیز هستیم.

اما سعی میکنیم تا آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. ما می خواهیم " تمایز در ارایه فناوری" را به تمام مشتریان خود هدیه دهیم.

چرا که طبیعت ما این است.