آموزش مباحث مقدماتی الکتروشیمی

روش های الکتروشیمایی از ارتباط بین شیمی و الکتریسیته بهره می برند و در این روش ها مقادیر الکتریکی از جمله جریان، پتانسیل و یا بار الکتریکی اندازه گیری می شوند و به پارامترهای مختلف شیمیایی از جمله غلظت ربط داده می شوند. این روش ها کاربردهای بسیار زیادی در اندازه گیری های محیطی،کنترل کیفیت صنایع مختلف و تجزیه های بیولوژیکی دارند. در این قسمت راجع به اصول اولیه علم الکتروشیمی و بسیاری از مباحث پایه آن صحبت خواهیم کرد. 

 • آشنایی با انواع پیل های مورد استفاده در روش های الکتروشیمیایی و کاربرد های آن ها
 • آشنایی با انواع واکنش های  الکتروشیمیایی و کاربردهای آنها
 • آشنایی با موازنه معادلات اکسایش-کاهش
 • آشنایی با تقسیم بندی، انواع و کاربردهای الکترودهای شناساگر وکار
 • آشنایی با ساختار مهم ترین الکترودهای مرجع مورد استفاده در آزمایشگاهها
 • آشنایی با نحوه نگهداری انواع الکترودهای مورد استفاده در روش های الکتروشیمیایی
 • آشنایی با سیستم های الکتروشیمیایی دو الکترودی و سه الکترودی و تفاوت های آنها
 • آشنایی با روش پتانسیومتری، معادله نرنست و کاربردهای آن
 • آشنایی با انجام انواع تیتراسیون ها به روش پتانسیومتری
 • آشنایی با اصول pH متری، الکترود شیشه و کاربردهای آن
 • آشنایی با روش پلاروگرافی، انواع و کاربردهای آن
 • آشنایی با انواع روش های ولتامتری و کاربردهای آن ها
 • آشنایی اولیه با روش های آمپرومتری وکولومتری و کاربردهای آنها
 • آشنایی با روش های کرنو (کرنوآمپرومتری و کرنوپتانسیومتری) در الکتروشیمی
 • آشنایی با روش های هدایت سنجی 

 

کاربرد روش پلاروگرافی در اندازه گیری آنالیت های مختلف

روش پلاروگرافی اولین روش ولتامتری و یکی از مهمترین تکنیک های تجزیه ای در کنترل کیفیت آزمایشگاههای شیمیایی، حفاظت غذا و دارو، تشخیص پزشکی و طب کار، حفاظت محیط زیست، معدن شناسی، متالورژی، زمین شناسی و انواع مختلف صنایع می باشد. از نظر تاریخی روش های ولتامتری با کشف پلاروگرافی توسط شیمیدان اهل چکسلواکی، یاروسلاو هیروسکی در سال1922 آغاز شد. پلاروگرافی هنوز هم رایج ترین روش ولتامتری است و تفاوت آن با سایر روش ها، استفاده از الکترودهایDME  و یا HDME می باشد. در این بخش راجع به مباحث زیر بحث خواهیم کرد:

·         تاریخچه و اصول پلاروگرافی

·         آشنایی با اجزای مختلف دستگاه پلاروگراف

·         آشنایی با الکترودهای روتین مورد استفاده در روش پلاروگرافی

·         آشنایی با پلاروگرام و استفاده از آن برای کار کمی و کیفی

·         آماده سازی نمونه در آزمایش های پلاروگرافی

·         مراحل انجام یک آزمایش پلاروگرافی

·         آشنایی با روش های DP، NPP، DPP و ACP، تحلیل داده ها و اندازه گیری کمی

·         مزایای روش های پلاروگرافی

·         مقایسه انواع روش های پلاروگرافی و کاربردهای آن ها

·         روش های مختلف اندازه گیری کمی و کیفی در پلاروگرافی

·         برخی کاتیون های مورد اندازه گیری در پلاروگرافی

·         اندازه گیری آنیون ها به وسیله پلاروگرافی

·         اندازه گیری ترکیبات آلی و پستیسایدها به روش پلاروگرافی

·         مقایسه حدود تشخیص بدست آمده با برخی دستگاههای پلاروگرافی

·         مقایسه روش پلاروگرافی با روش های ICP و AAS

·         کاربرد روش های پلاروگرافی در صنایع مختلف

 

·         پیشرفت های اخیر در روش پلاروگرافی برای اندازه گیری مقادیر ناچیز انواع آنالیت ها

مراکز همکار

 • Processor 1انجمن آسیب شناسی ایران
 • Processor 1انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی ایران
 • Processor 1شرکت کیمیای ناب تجزیه

جستجوی دروس

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید

تماس با ما

آدرس :

تهران . اندیشه . فاز چهارم . مجتمع ارغوان . طبقه اول اداری . واحد 159 .

کدپستی : 3354940894

تلفکس : 65353581 - 021

ایمیل : info@chromtechnology.com

ارتباط با ما

در جوامع اجتماعی مجازی ما را دنبال کنید .